Splošni pogoji uporabe

Spletna stran Katja Cimermančič je dostopna na naslovu katjacimermancic.si (v nadaljevanju spletna stran). Lastnik spletne strani je Katja Cimermančič s.p., kreativne storitve in svetovanje.

Obiskovalec spletnega mesta (v nadaljevanju uporabnik) se strinja s spodaj navedenimi pogoji uporabe.

Katja Cimermančič s.p., kreativne storitve in svetovanje si pridržuje pravice do sprememb vsebin na spletni strani, vključno s spodaj navedenimi pogoji brez predhodnega obvestila. Spremembe o pogojih poslovanja bodo v vsakem trenutku dostopne na spletni strani, uporabniki in kupci o tem ne bodo posebej obveščeni.

V primeru, da uporabljate spletno stran, se smatra, da v celoti razumete in se strinjate z napisanimi pogoji sodelovanja in morebitnimi spremembami.

Uporaba spletne strani

Uporabnik se zavezuje, da bo spletno stran uporabljal zakonito in na običajen način. Če uporabnik spletno stran uporablja v nasprotju s temi pogoji, mu lahko Katja Cimermančič s.p., kreativne storitve in svetovanje začasno ali trajno onemogoči dostop.

Z običajno uporabo spletne strani med uporabnikom in spletno stranjo ne nastane nobena pogodba ali pogodben odnos, razen pri oddaji morebitnega spletnega naročila. Uporabnik zaradi uporabe spletne strani razen obveznosti, ki so navedene v teh pogojih, nima nobenih drugih obveznosti.

Katja Cimermančič s.p., kreativne storitve in svetovanje si pridržuje pravico, da dostop do spletne strani, morebitne spletne trgovine ali posameznih delov spletne strani kadarkoli omeji (npr. samo za registrirane uporabnike ali kupce).

Povezave

Spletna stran lahko uporablja tudi zunanje povezave, torej takšne, ki vodijo na spletne strani tretjih oseb. Katja Cimermančič s.p., kreativne storitve in svetovanje ne prevzema odgovornosti za vsebine, ki so uporabnikom dostopne preko povezav na strani, ki jih vzdržujejo tretje osebe.

Pravice intelektualne lastnine

Celotna vsebina spletne strani, ne glede na obliko, v kateri je izražena, je avtorsko pravno zaščitena. Nosilec avtorskih pravic je Katja Cimermančič s.p., kreativne storitve in svetovanje.

Brez izrecnega dovoljenja nosilca avtorskih pravic je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletni strani, za kakršenkoli namen, razen za osebni ogled uporabnika. Prav tako je prepovedana uporaba vsebine na način, da se celotna spletna stran vključi v drugo spletno mesto. Kršitev ima lahko za posledico kazensko in odškodninsko odgovornost.

Zasebnost in varstvo podatkov

Za namene ozaveščanja in komuniciranja na spletnem mestu upravitelj obdeluje osebne podatke uporabnikov v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma izražena volja s strani posameznikov, ki uporabljajo to spletno stran.

Z osebnimi podatki ravnam v skladu z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (“GDPR”) in vsakokratno veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in Zakona o elektronskih komunikacijah.

Zbrane podatke bo spletna stran hranila in uporabljala le toliko časa, kot bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali nepooblaščenim fizičnim ali pravnim osebam. V primeru sodelovanja z drugimi podjetji, ki za spletno stran opravljajo določene storitve, bo omogočen samo dostop do podatkov, ki so brezpogojno potrebni za izvedbo njihovih storitev.

Osebnih podatkov spletna stran ne obdeluje v takšnem obsegu, da bi v skladu z zakonom potrebovala posebno pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov.

Osebnih podatkov, oddanih preko spletnega mesta katjacimermancic.si ne delim s tretjimi osebami in jih ne uporabljam za namene avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno ne za oblikovanje profilov.

Z uporabo spletnega mesta se strinjate s splošnimi pogoji uporabe, objavljenimi na tem spletnem mestu. Na tem mestu lahko kot uporabnik redno spremljate morebitne spremembe splošnih pogojev ter posledično načine in namene obdelave zbranih osebnih podatkov.

Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke in druge povezane tehnologije. Piškotki se naložijo tudi prek zunanjih strani, s katerimi sodelujem.

Piškotek je majhna preprosta datoteka, ki je poslana skupaj s stranmi spletne strani in jo vaš brskalnik shrani na trdem disku vašega računalnika ali druge naprave. Informacije, shranjene na piškotku, se med naslednjim obiskom tako lahko vrnejo na naš strežnik ali strežnike določenih drugih podjetij. Poznamo več različnih vrst piškotkov.

  1. Tehnični piškotki – ti zagotavljajo, da deli spletne strani delujejo pravilno in da se pravilno shranijo uporabnikove nastavitve. Z nastavitvijo teh piškotkov vam olajšajo obisk spletne strani. Te piškote lahko hranimo brez vaše privolitve.
  2. Analitični piškotki – uporabljamo jih za optimiziranje uporabniške izkušnje. Za uporabo analitičnih piškotkov prosimo za vaše dovoljenje.
  3. Piškotki za sledenje – gre za piškotke, ki se uporabljajo za ustvarjanje uporabniških profilov za prikazovanje oglaševanja ali za sledenje uporabniku na tem spletnem mestu.

Nameščeni piškoti

Pravico imate, da veste, zakaj se vaši osebni podatki potrebujejo, kaj se bo z njimi zgodilo in kako dolgo se bodo shranjevali in uporabljali.

Pravica do dostopa: pravico imate do dostopanja do osebnih podatkov, ki so poznani tej spletni strani.

Pravica do popravka: imate pravico, da dopolnite, popravite, izbrišete ali blokirate vaše osebne podatke kadarkoli to želite.

Če dovolite obdelovanje vaših osebnih podatkov, imate pravico svoje soglasje kadarkoli umakniti, hkrati pa tudi pravico do izbrisa vaših osebnih podatkov.

Pravica do prenosa podatkov: pravico imate zahtevati vse osebne podatke obdelovalca in jih v celoti prenesti k drugemu obdelovalcu.

Pravica do ugovora: lahko ugovarjate obdelovanju vaših podatkov. Temu se ugodi, razen če obstaja upravičena podlaga za obdelovanje.

Za uveljavljanje teh pravic me, prosimo, kontaktirajte.

Kontakti podatki:

Katja Cimermančič s.p., kreativne storitve in svetovanje

Spletna stran: www.katjacimermancic.si

E-email: katja@katjacimermancic.si

Scroll to Top